Batı Ermenistan devlet televizyonu “westernarmeniatv” destekleyelim

  • by Western Armenia, Aralık 05, 2022 in Toplum
115 görüntüleme

Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız. Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv” hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir.

Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın SİZ yoksanız BİZ bir eksiğiz.

http://www.western-armenia.eu/soutien.htm

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE N : 60241054424