Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine

  • by Western Armenia, Kasım 15, 2023 in Toplum
98 görüntüleme

Paris Barış Konferansına göre, 1914-1919 yılları arasında Ermenilerin toplam maddi kaybı, 1919 fiyatlarıyla 19.130.982.000 Fransız Frangı veya 3.693.239.768 ABD Doları tutarındadır. Komisyon ayrıca Ermenistan'ın hangi bölgesinin tam olarak hangi kayıplara maruz kaldığını da ortaya çıkardı. Böylece Batı Ermenistan kırsalındaki Ermenilerin bireysel maddi kaybı 4.601.610.000 frank, kentte yaşayanların bireysel kaybı 3.235.550.000 frank, bireysel olmayan maddi kayıpları ise 6.761.350.000 frank oldu. Doğu Ermenistan ve Kafkasya'nın Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerde Ermenilerin uğradığı maddi kayıplar, yerinden edilmiş Ermenilerin daimi ikametgahlarından kayıpları 1.831.872.000 frank, yerinden edilmemiş Ermenilerin kayıpları 1.293.600.000 frank, diğer maddi kayıplar ise 1.407.000.000 franktır.  Bu rakamlara 1894'ten 1914'e ve 1918'den günümüze kadar Ermenilerin uğradığı maddi kayıplar dahil değildir. Söz konusu dönemdeki kayıplar da dikkate alınırsa yukarıda belirtilen rakamın en az %15-20 oranında arttırılması gerekir. Doğal olarak Ermenilere yönelik soykırımdan ARMENOSİD’den bahsederken öncelikle ve neredeyse tamamen şunu vurguladık: Ermeni halkının insani kayıpları. Ancak soykırım ARMENOSİD yıllarında Ermeni halkı da büyük maddi kayıplara uğradı.

Soykırımın ARMENOSİD’in türev amaçlarından birinin de Ermeni halkının bireysel ve kolektif mülkiyetinin gasp edilmesi olduğu tartışılmazdır. Uluslararası hukuk, suçlunun işlediği suçun meyvelerinden yararlanmaması gerektiğini belirtmektedir.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”