Batı Ermenistan’ı tanıyalım: Nahiçevan

  • by Western Armenia, Mayıs 04, 2022 in Toplum
202 görüntüleme

Nahiçevan ilçesi ve aynı adı taşıyan şehir, Batı Ermenistan tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Kentin yakınındaki tuz madeni Neolitik dönemden beri kullanılmaktadır. Astapat köyünün antik yerleşimi ve diğer ünlü tarihi yerler, o bölgede insanın yaşadığı eski yerleşimin ve yarattığı asırlık kültürün en iyi tanıklarıdır.

Antik dünya ülkelerinin transit ticaret yollarının merkezinde yer alan Nahiçevan, uzun zamandır Ermeni halkının önde gelen sosyal, siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olmuştur. Ağırlıklı olarak Nahiçevan Nehri’nin yukarısında ve Aras Nehri çevresinde yer alan ilçenin köyleri ve yerleşimlerinde, antik çağlardan beri çok sayıda tarihi ve mimari eser korunmuş ve günümüze ulaşmıştır.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”