Batı Ermenistan’ın ünlü evlatları: Yeni Ermeni notaların kurucusu Hambardzum Limoncyan

  • by Western Armenia, Şubat 21, 2022 in Toplum
273 görüntüleme

Ermeni besteci Hambardzum Limoncyan, 1768'de Konstantinopolis'te doğdu. Müzikolog Limoncuyan, yeni Ermenice notaların kurucusudur. Ayrıca, Notacı Baba Hambardzum adıyla da anılmaktadır.

Hambardzum Limoncuyan, papazların zevksiz performanslarıyla ulusal ruhani şarkılarının,  

özellikle ağır nağmelerin bozulmaya ve yabancı etkilere maruz kaldığını görür ve bundan kaçınmak gerektiğini anlar. 

Limoncuyan, mevcut durumdan çıkmanın bir yolunun, kaybolan notalar yerine yeni bir Ermeni nota sisteminin yaratılması olduğunu düşünüyor. Avrupa kaydını takip ederek Ermeni notasının oluşturulmasını üstleniyor.

1813'te  dünya, "Limoncuyan notası"nı  tanıdı. 19. yüzyıldan itibaren Badarag, Şaraknots, Jamagirk eserleri bu notalarla yazıldı ve 20. yüzyılın başından itibaren diğer halk ve ozan-gusan koleksiyonları, ulusal-vatansever ve sivil şarkılarının yanı sıra enstrümantal müzik koleksiyonları da bir araya getirildi. 

Limoncuyan'ın nota sistemi, özellikle ortaçağ müziği çalışırken pratik önemini hala koruyor.

“Batı Ermenistan Değerler Bütünüdür”