Bir Ermeni Müslüman olabilir mi?

  • by Western Armenia, Mart 09, 2024 in Toplum
45 görüntüleme

Milliyet.com "Ermeni Müslüman olabilir mi?" sorusunu gündeme getiren bir makale yayınladı.

Hamşen halkının Müslüman olmasına rağmen Ermenice konuşması ve Ermeni kültürü ve geleneklerine ait unsurlar taşıması çeşitli tartışmalara yol açmıştır. 

Ermenilerin kendilerini tanımlarken vurguladıkları temel özelliklerden biri de Hıristiyan inancıdır. Hamşen halkının Müslüman olmasına rağmen Ermenice konuşması, Ermeni kültürü ve geleneklerine ait unsurlar taşıması "Ermeni"nin nasıl tanımlanması gerektiği sorusunu gündeme getirmiştir. Aram Arkun'un Hamşenliler hakkında yazdığı ilk kapsamlı kitap Ermeniler arasında tartışmalara neden oldu. 

Bugün sayıları 150 bin civarında olan Hamşenliler, Batı Ermenistan, Rusya, Gürcistan ve Ermeni cemaatinin bulunduğu bazı batı toplumlarında yaşıyor. Arkun, "Kuzeydoğu Türkiye'de Hamşen'in Tarihi, Toplumu ve Kimliği" adlı kitabında Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan'da yaşamaktan bahsediyor. 

Kitaba göre, MS 790 yılında Ermenistan Araplar tarafından fethedildiğinde, liderler Şapuh Amatun ve oğlu Hamam'ın rehberliğinde Bizans yönetimi altında Pontus'a göç ettiler. Buradaki başkente Hamam'ın isminden Hamamaşen adı verildi, daha sonra tüm bölge Hamşen olarak anılmaya başlandı. Ermeniler bu kitaba farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Bir kısmı Hamşen halkının dini ne olursa olsun Ermeni olduğunu söylerken diğer kısmı ise artık Türk olduklarında ısrar etti.

Bazıları da Ermenilerin İsa'nın doğumundan önce var olduğunu, Hıristiyanlığın sonradan kabul edildiğini, bu nedenle Ermenileri tanımlarken dine öncelik verilmemesi gerektiğini belirtti. 

Ancak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, tarih meraklılarına, Ermenilerin atası olan Hayk Nahabet ve İmparator Büyük Dikran'ın, Hıristiyanlığın Ermenistan'a gelmesinden çok önce de var olduğunu hatırlatıyor.

Türk sahtekarlığı, Ermeni gerçekliğinin otladığı yerde duruyor. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”