Ermeni kimliği

  • by Western Armenia, Kasım 25, 2023 in Toplum
132 görüntüleme

Ulusal değerler: 

Her halkın aynası, yarattığı değerlerdir. Ermeniler pek çok farklılığa rağmen sadece geleneklerini değil kimliklerini, kültürlerini, dinlerini ve dillerini de korumuşlardır. Ve yüzyıllar boyunca ulusal değer denilen her şeyi aktarmayı başarmışlardır. Yazının icadı, ulusal  değerlerin korunmasında önemli rol oynamıştır. 

405'ten çok önce, Ermenilerin en önemli ulusal değerlerinden biri haline gelen kendilerine özgü alfabeleri zaten vardı. Avrupa'da yalnızca Ermeniler ve Gürcülerin kendi yazıları vardır, geri kalan uluslar Latin veya Kiril alfabesini kullanarak yazar. Ermeni dilinin ve kültürünün korunması yazıların yaratılması sayesinde değerli hale geldi. Ermeniler kendi kültürel değerlerini Ermeni halısında da yaşatmışlardır.                             Halılar tarihi Ermenistan'ın hemen hemen tüm illerinde yapılmıştır. 13. yüzyılın ünlü seyyahlarından Marco Polo, Küçük Hayk'a yaptığı gezi sonrasında, en zarif ve yüksek sanata sahip halıları Ermenilerin ve Rumların yaptığını anlatmıştı.

Ulusal değerler listesinde ulusal kıyafet, kostüm önemli bir yere sahiptir. Halkın düşüncelerini ifade eder. Asırlık bir geçmişe sahip olması, çok lehçeli dilimiz kadar zengin ve çeşitli olmasıyla sadece kimliğimizi ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda bu kimliği koruyan güçlerden biri olmuştur. Ulusal kıyafetlerden bahsetmişken, ulusal değerler arasında ulusal şarkı ve dansları da ön plana çıkarmamız gerekiyor.

Ulusal dans, günlük yaşamın ve kutlamaların ayrılmaz bir parçası olan, ulusun belki de en eşsiz ve ayırt edici kültürel unsurudur. İnsanların özelliklerinin, yaşam tarzının ve uygarlık düzeyinin önemli bir ifadesidir.

Milletin değerlerinin bu listesi sonsuza kadar devam ettirilebilir, çünkü Ermenilerin ulusal değerleri; binlerce yıllık tarih ve geçmiş yol, inançlar, maddi ve manevi kültürel miraslardır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”