Ermeni kimliği

  • by Western Armenia, Mart 15, 2024 in Toplum
46 görüntüleme

Müslüman Hamşenlilerin ortak kimliğinin temeli

Doğu ve Batı Hamşenlilerin ayrımı büyük ölçüde dil faktörüne dayanmaktadır. Ancak Doğu ve Batı Hamşenliler söz konusu olduğunda bu kriter, bu grupları ayrı kimlikler olarak nitelendirmek için yeterli değildir. Bunun nedeni, "Batı Hamşenliler" grubunun dilinin kalıntıları olarak Türkçeye sığınmış olmaları, bunun yanı sıra Doğu Hamşenlilerle ortak bir geçmiş algısına ve ortak kültürel değerlere sahip olmalarıdır.

"Batı grubu" olarak adlandırılan Hamşen dilinin ne zaman ortadan kaybolduğuna dair yeterli veri bulunmuyor ancak bazı deliller varsayımlarda bulunmaya neden oluyor. Bu tanıklıklardan biri, jeolog Carl Ritter'dan Rudiger Benninghaus'un yaptığı bir alıntıdır. "...Eski çağlarda olduğu gibi kendi içlerinde hâlâ Hıristiyan kültürünü koruyorlar ve yalnızca dışsal olarak Kuran'a uyuyorlar. Kadınları Ermenice'den başka dil bilmiyor...".  Bu, 19. yüzyılın ortalarından kalma bir kanıttır.

Şüphesiz Hamşen'de yaşayan ve Hamşen dilini hiç konuşmayan insanlar da var, çünkü Osmanlı döneminde Hamşen'e başka ailelerin de yerleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla ayrı bir kimlik olarak Hemşen halkı ve o yerleşim yerinde yaşadığı için Hemşenli olarak adlandırılan bölge sakinleri bu coğrafyada bir arada yaşıyorlardı. 

Yeni gelenler ve yerel halk arasındaki etkileşim ve gerilim başka bir çalışma konusudur. Bir etkileşim örneğiyle yetinelim. Bu, II. Abdülhamid dönemine ait bir belgedir ve belgede Hocaoğlu Tayyar, Sediroğlu Dursun, Cevbioğlu İsmail’e ve Rus-Türk savaşı sonrasında yaşayan bazı ailelerin Müslüman oldukları emrediliyor ve yerel liderler bunu akılda tutarak hareket etmek zorundaydı.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”