Ermeni kimliği

  • by Western Armenia, Mart 16, 2024 in Toplum
49 görüntüleme

Hamşenli kimlik.

İki grup Hamşenli arasındaki dostane ilişkilerin en belirgin göstergelerinden biri soy ağacı isimleridir. Basit araştırmalar, her iki grupta da Baboğlu, Bekaroğlu, Kocaoğlu, Beşiroğlu, Boşnakoğlu, Civelekoğlu, Abuşoğlu, Çoloğlu gibi aile isimlerinin bulunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Minasoğlu, Artaloğlu, Gasparoğlu, Haçikoğlu, Hotikoğlu, Dertaroğlu gibi Ermeni soyadlarını da kullanıyorlar. Hopa'daki Hamşenliler arasında kökleri sorusu pek çok tartışmaya ve bilmeceye yol açabiliyor ancak hepsinin Hamşenli olduğunu söylemekten çekinmiyorlar. Batılı grupta ise bu dostluk genel olarak kabul edilse de Hamşen dilinin Ermenicenin bir lehçesi olduğunu, Hamşen halkının da Ermeni kökenli olduğunu söylerken aralarında bir ayrım yapıyorlar ki bunun da çok fazla yaygın olduğu söylenemez. 

Dolayısıyla bu bölünmenin Ermeni kimliğiyle bağ kurmaktan kurtulmanın kolay bir yolu olduğunu söylemek gerekir.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”