Ermeni kimliği

  • by Western Armenia, Mart 18, 2024 in Toplum
19 görüntüleme

Türk ve Ermeni kimliği algısı Hamşen'in kimliğini etkiliyor.

Yapay Türkiye'nin kuruluşundan günümüze kadar Türk kimliğinin içeriği her zaman tartışma konusu olmuştur, çünkü ilkeli ve pragmatik tanımlar hep birbirine karıştırılmış, zaman zaman birbirinin yerini almıştır. Bu durum, imparatorluktan geriye kalan toplumdan gelen yönetici unsura dayalı bir ulusal kimlik oluşturmaya çalıştıkları gerçeğiyle açıklanmalıdır. 

Zaman zaman Osmanlı Devleti'nden kalan Müslümanlara vurgu yapılmıştır. Zaman zaman Çanakkale ve milli kurtuluş savaşı sonrasında farklı etnik kökene sahip toplumun tüm unsurlarının bir araya getirildiği söylenebilir. Dini kimliklerle, milliyeti olmayan modern Türk milletini yaratmaya çalıştılar. 

 Ancak cumhuriyetten daha eski onlarca oluşumun, cumhurbaşkanlığı armasının yıldızlarının, yabancı Türklere ilişkin mevzuatın, okullarda yerli Türk öğretmenlerin zorunlu olarak bulundurulmasının ve buna benzer bir takım uygulamaların Türkçenin varlığını gösterdiğini görüyoruz. Kimlik aynı zamanda etnik bir referanstır. Dolayısıyla cumhuriyetin yerlilere yönelik politikaya İslami bir hava katan "yeni bir millet yarattık" ifadesinin pragmatik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yer adlarının değiştirilmesi, farklı dil ve lehçeler üzerindeki baskılar ve yaygın örgün eğitimle birleşen pragmatik ifadeler sonucunda, farklı etnik kimliklere sahip insanlar İslamiyet nedeniyle veya ortak kader sonucu kendilerini Türk olarak tanımlamaya başladılar. 

İşgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan tüm etnik gruplarda görülen bu durumun Hamşen halkını çok daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Ermeni kimliğine dair algıların oluşmasının nedeni de budur.

Hem Ermeniler hem de diğerleri için Hıristiyanlığın Ermeni kimliğinin en önemli parçası olduğunu söyleyebiliriz. Ermeni yazarlar, Hamşenlilerle ilgili pek çok makalede din değiştiren veya buna zorlanan Hamşenlilerin, Ermenice konuşmalarına, Ermeni geleneklerini koruduklarına rağmen Türkleştiği  anlatıyorlar. Benzer şekilde Hamşen Kültürünü Araştırma ve Koruma Derneği olan Hatik'in Facebook sayfasındaki kimlik tartışmalarında "Ermeniler Hıristiyanlıktan hiçbir zaman vazgeçmediler", "Ermeniler Hıristiyan olduklarını söylediler" gibi pek çok yoruma rastlamak mümkün. "Hamşenliler Müslümandır, dolayısıyla Türktür" v.s. 

Etnos açısından bakıldığında, kader gereği Türk olmayanları, Müslümanları ve aynı topraklarda yaşayan bireyleri kuşatan Türk kimliği ile Hıristiyan olmayanları dışlayan eski Ermeni kimliği, Hamşen kimliğinin oluşumunda önemli bir etki yarattı. 

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”