Ermeni Kimliği: Ermeni Yetimler (üçüncü bölüm)

  • by Western Armenia, Nisan 18, 2023 in Toplum
170 görüntüleme

Batı Ermenistan’daki yetimlerin tahliyesi, çocukların gelecekteki fiziksel güvenliklerini, yaşamlarını ve ulusal eğitimlerini güvence altına alacaktır. Genel olarak mütarekeden sonra bu yetim çocuklar ıssız yerlerden (çöller, ormanlar), dilencilik yaptıkları sokaklardan, Müslüman ailelerden ve Türk devleti yetimhanelerinden Kızılhaç çalışanları, Orta Doğu’daki Amerikan yardım çalışanları, Ermeni kilisesi ve Ermeni hayır kurumları tarafından finanse edilen Ermeniler tarafından toplanırdı.

Ermeni yetimlerin Batı Ermenistan’dan çıkarılması, Orta Doğu için Amerikan yardım istasyonunun mali desteği sayesinde gerçekleştirilecekti.

İsviçreli misyoner Jakob Kunzler şöyle yazıyor: “1919’da Türk hükümetlerinin gerçekleştirdiği sürgün sırasında Amerikalılar on binden fazla yetim çocuğu Türk, Kürt ve Arap evlerinden topladı. Her geçen gün güçlenen Kemalist hükümeti birçok yerde Amerikalılara zorluk çıkararak, onları kontrol ederek ve işgal altındaki Batı Ermenistan’da  çok sayıda bulunan Müslüman yetimlere de yardımlarını talep etti, ancak kendilerine tahsis edilen para artık kontrol edilemez oldu ve  hayırsever kuruluşu Ermeni yetimlerini Türk olmayan bir ülkeye taşımaya karar verdi.

O zamanlar Lübnan, Batı Ermenistan için bir varış noktası olarak seçildi.”

Bu arada, Ermeni yetimlerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan tahliyesini anlatan 33 saniyelik eşsiz bir video korunmuştur. Ermeni çocukların tahliyesinin olaylarından biri de Aralık 1921’de 816 Ermeni yetimin Basra vilayetindeki Nahr el Umman Ermeni yerleşiminden Kudüs’e gemilerle nakledilmesidir. Orada Kudüs Ermeni Patriği Başepiskopos Yeğişe Duryan, ulusal figürler ve çok sayıda yerel Ermeniler tarafından karşılandılar.

Jacob Kunzler ve eşi Elizabeth, Batı Ermenistan’ın güney ve güneydoğu bölgelerinden                    (Urfa, Mardin, Kharberd, Akn ve Malatya) Ermeni yetimlerin tahliyesinden sorumlu olarak atandı.  Onlar, 1922’den beri Amerikan Orta Doğu Yardım Komitesi’nin Urfa şubesinde çalışan ve bu kuruluş tarafından toplanan Ermeni yetimlerin bakımıyla uğraşıyordu.

Adaylıkları, bölgeyi ve Türkçeyi çok iyi bilmelerinden kaynaklanıyordu. Bu bağlamda, Kuntzler şunları belirtiyor: “Eşim ve ben, dil becerilerimiz ve bu coğrafyayı bilmemiz nedeniyle, bu iş için daha uygunduk.  Bize, Urfa, Mardin, Diyarbekir, Kharberd, Arabkir ve Malatya’dan yaklaşık 8.000 çocuğu taşıma görevi verildi.  Bu bizi çok sevindirdi, hayatımızın bu bölümünü en iyilerinden biri olarak kabul edebiliriz.”

Ayrıca o bölgenin Müslüman nüfusu Kunzler’i tanıyordu, bu sayede yetimler kervanının yağmalanması ve katledilmesi önlendi. Kunzler’in kişisel itibarının, tahliye sırasında çocukların fiziksel güvenliğini sağladığına dikkat edilmelidir.

Yetimhanelerde barınan binlerce çocuğu yüzlerce kilometre uzağa taşımak ciddi sorunlara yol açarken, yaklaşık 8 bin yetimin tahliyesinin gruplara ayrılarak kademeli olarak yapılmasına karar verildi.

Kunzler’in kızı İda Alameddin’in anılarında ifade ettiği gibi babası, daha 1915’te, Urfa Ermenilerinin korkunç katliamlarına tanık olunca, Ermeni çocukları Batı Ermenistan’dan çıkarmayı planlamış, ancak bu arzusunu 1922’de gerçekleştirebilmiştir.

Çocukların nakli yetimler arasında büyük sevinç yarattı, “çünkü ölüm ve yıkım tehlikesinin sürekli olduğu bir ülkeden ne büyük bir zevkle ayrılırlardı.” Her kervanın ayrılışı eğlenceli bir olaya dönüştü. Çocuklar kervan eşeklerini bayrak ve çanlarla süslediler. İlk tahliye 1922 Mart sonunda Urfa’dan gerçekleştirildi. Urfa ve çevre yörelerinden ve imparatorluğun en uzak yerleşim yerlerinden getirilen bine yakın Ermeni yetim, bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı kente ve çevresindeki yetimhanelere sığındı. Bu çocukların ilk grubu, yaklaşık 130 Ermeni yetim Kunzler önderliğinde Urfa’dan Halep’e kadar yaklaşık 90 km’lik bir mesafeyi 10 gün boyunca yürüdüler. Yetim tahliye operasyonunu Jakob Kunzler, “Doğu’da Otuz Yıllık Hizmet” adlı anılarında “Ülkeden büyük yetim göçü” bölümünde dile getirdi.

Urfa’daki Ermeni katliamlarına tanık olan İsviçreli bir Ermeni aşığı, Ermeni yetimlerin Batı Ermenistan’dan tahliyesini İncil’deki Yahudilerin Mısır esaretinden kurtuluşuna benzetti: “Çocukların kahkahalarını duymak ve mutlu yüzlerini görmek beni ruhen tatmin etti. Sanki Mısır esaretinden kurtulmuş ve Kenan ülkesine gitmişler gibiydi.”

Tahliye edilen ilk grubun çocukları, olumsuz hava koşullarında onlarca kilometrelik zorlu yolu kat etmek zorunda kaldı ve bunun sonucunda çoğu, o dönemde yaygın olan grip salgınına yakalandı. Ayrıca soğuk havaya uygun giyinmediler. Yetimlerin çoğu yürüyerek, en zayıfları ve küçükleri arabalarla taşındı.

İlk grup çocukları yaya olarak taşımanın zorlukları, tahliye organizatörlerini sonraki grupların yetimlerini sadece araba ve eşeklerle taşımaya zorladı ve bu da aynı anda daha büyük bir çocuk grubunun taşınmasını mümkün kıldı. Batı Ermenistan’dan tahliye edilen her çocuğun detayları Kuenzler tarafından hazırlanan ve Türk polis kontrol noktalarında kontrol edilen listelere kaydedildi. Türk yetkililer, askerlik çağındaki hiçbir uyruk olanın ülkeyi terk etme hakkı olmadığı gerekçesiyle listeleri inceledi. İda Alameddin anılarında bundan bahseder: “Büyük göç 1922 baharının başında başladı. Genel ayrıcalık Ankara’dan geldi. Ancak her grubun bölgesel yetkililerden izin alması gerekiyordu ve bu ayrıcalığı elde etmek için, her çocuğun yaşını ve adını içeren listelerin dikkatlice hazırlanması gerekiyordu. Beyrut’taki yardım kuruluşunun başkanları, başlangıçta çocukların Urfa’dan sınırdaki Cerablus kasabasına giden 90 kilometrelik yolu kateddikten sonra Halep’ten Beyrut’a ise buharlı trenle taşınacağını düşündü. Yaklaşık bin yetim, Urfa ve çevresindeki yetimhanelerde ve geçici kamplarda yaşayacaktı. İlk giden onlar olacaktı.”

Jakob   Kunzler’e bu zor görevde Urfa’da barınan ikinci Ermeni yetim grubunun tahliyesine öncülük eden eşi Elizabeth, büyük ölçüde yardımcı oldu. 5000 çocuktan oluşan en büyük Ermeni yetim grubu 1922 Nisan ayında Kharberd ve çevre bölgelerden tahliye edildi.

Bu büyük yetim grubunun yeniden yerleştirilmesi sırasında Jakob ve Elisabeth Kuetzler, her 10 kişilik gruba eşlik edecek bir yetişkin yetim ayarladı. Bu şekilde iki problem aynı anda çözülmüştür:

1. Küçük yetimlerin daha büyük yetimlerin gözetiminde güvenli bir şekilde taşınması sağlandı

2.  Askerlik çağındaki Türk tebaası genç Ermeni yetimlerin Türkiye’den çıkması gerçekleştirildi ki bu, yukarıda da belirtildiği gibi, söz konusu dönemde fiilen mümkün değildi.

Bu gruptaki çocukların çoğu arabalarla Kharberd-Diyarbakır-Cerablus’a, diğerleri katırlarla Kharberd-Malatya-Cerablus yönüne nakledildi.

Ermeni Soykırımı ARMENOSİD’den sağ kurtulan, Kharberd’deki Amerikan Yetimhanesi öğrencisi ve Osmanlı yetimhanesinden tahliye edilen binlerce çocuktan biri olan Aram Torikyan, anılarında şöyle yazar: ”Ermeni yetimlerin Harberd’den nakledilmesinin olumlu ve olumsuz sonuçları oldu. Olumsuz sonuçlar arasında aşağıdaki sorunlar yer alırdı:

1. Çocukların çok sayıda olması, Kharbed’den Halep’e 10 günlük uzun yolculuğu zorlaştırdı.

2. Çok sayıda çocuğun güvenli bir şekilde taşınması da ciddi bir sorundu.

Bununla birlikte, diğer sonuç, yani Kharberd vilayetinden büyük çocuk gruplarının nakledilmesi, aşağıdaki mülahazalardan kaynaklanmaktadır: Önce para biriktirildi, ardından kontrol noktalarında çok zaman kazanıldı. Bu vesileyle Kuntzler anılarında şöyle yazıyor. “Kharberd’den bir kerede kaç büyük grubun taşınabileceği benim için önemliydi, çünkü her grup ayrı ayrı yola çıkarken, kontrole gelmeleri için hükümet yetkililerine ayrılış hakkında bilgi vermem gerekiyordu. Her birinin peşinden gitmek ve onları giden yetimlerin durduğu yere götürmek gerekiyordu. Yetimlerin yüzlerini tek tek incelediler. Gidenlerin arasında askerlik çağındaki genç olmaması gerekirdi. Sabah başlayan bu tür kapsamlı bir inceleme çok uzun sürdü, bu nedenle akşamları güçlükle yola çıkabildik. Sonra şehir dışında, 2-3 saat sonra polis tekrar kontrol yapıyordu ve ben de devlet adamlarını birer birer toplamaya ve tabii ki tekrar arabaya bindirmeye zorlandım.”

Böylece 1922’de Eylül ayında Türkiye’den Ermeni yetimlerin tahliyesi tamamlandı. Amerikan Relief Fund for the Middle East’in sağladığı fonla yetimlerin taşınması için 130 vagon ve 200’e yakın hamal kiralandı. Kunzler’in istatistiklerine göre toplam 8.000 Ermeni çocuk tahliye edilerek Suriye ve Lübnan’daki yetimhanelere yerleştirildi. Bu arada, tahliye edilen büyük bir grup çocuk, farklı yaşlardaki yaklaşık 1.500 Ermeni kız, Jakob Kunzler başkanlığındaki Orta Doğu’daki Amerikan yardım istasyonunun Ghazir yetimhanesine yerleştirildi. 

Barton’un verilerine göre, 1922-23’te Orta Doğu Amerikan yardım istasyonunun aktif çalışması sayesinde, imparatorluğun güney ve güneydoğu bölgelerinden 12.000 Ermeni çocuğu olmak üzere, yaklaşık 30.000 Ermeni ve Rum yetim Batı Ermenistan’dan Suriye, Lübnan ve Yunanistan’a tahliye edildi.

Jakob Künzler tarafından tahliye edilen ve tarihi anavatanlarını geride bırakarak, yaklaşan fiziksel imhadan esasen kurtulan 8.000 Ermeni çocuk, yeni bir hayata başlama fırsatı ile kendilerini yeni bir ülkede ve tamamen yeni bir ortamda buldular.

Devam edecek…

Aşkhen Virabyan 

gazeteci-analist westeranarmeniatv