Ermeni kimliği: Hamşen

  • by Western Armenia, Mart 21, 2023 in Toplum
254 görüntüleme

Ermenilerin tarihi dünyanın en eski tarihlerinden biridir. Hepimiz Ermeniyiz ama kendimize has özelliklerimiz var. Bugün Hemşinli Ermenilerin kökenleri ve yaşadıkları yerlerden bahsedeceğiz.

Hamşenliler kimdir?

Bu Ermeni milletinin çok erken ayrılmış kollarından biridir. 

Eski kaynaklara göre Hamşenli Ermeniler, kader gereği kendilerini uzak bir yere, özellikle,  şimdiki Rize, Trabzon, Ordu, Hopa ve diğer ilçeler gibi Küçük Hayk’ın Hamşen bölgesinin dağlarında bulan Ermeni soyundan gelenlerdir. 

789-790 yılları arasında Hamam ve Şapuh Amatuni prensleri, Arap zulmünden kaçarak, 12 bin göçmenle Vaspurakan’ın Artaz ilçesinden ayrılarak Bizansın Khağtik bölgesine yerleştiler.

Prens Hamam, Bizans imparatoru VI. Konstantin tarafından verilen Tambar adlı yerde Hamamşen (Hamşen) kasabasını kurdu ve ilçe o adı aldı, Ermeni nüfusu ise: Hamşentsi, Hemşin Ermenileri, Hamşinler. Kaçkar dağının kuzey yamaçları ve çevredeki vadilerle birlikte Hemşin’in yarı bağımsız gücünün çekirdeğini oluşturuyordu.

15. yüzyılda Arakel, Birinci Davit, Vard, Veken, İkinci Davit olarak Hamşen prenlerinin (efendileri) adı geçiyor. ikinci Davit 1489’da Osmanlı Türkleri tarafından mağlup edildi ve ardından Hamşen’de Ermeni yetkisi sona erdi. Hamşen’e bir Türk vali atandı, ancak ilçenin ulaşılmaz vadilerinin Ermeni valileri iç özerkliklerini uzun süre korudular.

Yüzyıllar boyunca, Doğu Ermenistan kültüründen farklı olarak kendi benzersiz kültürlerini oluşturdular.

Kendi ulusal kostümleri, lehçeleri var. Doğu Ermenistan Ermenileri lehçelerini anlayamıyorlar. Hamşen Ermenicesinde, modern Ermeni dilinde kullanılmayan bir dizi eski Ermenice kelime korunmuştur. 

Hangi dine sahipler?

İlk başta, Hamşen Ermenileri Apostolik Hıristiyanlığı kabul ettiler. Ancak Küçük Asya 15. yüzyılda Türk boyunduruğu altına düştüğünde, bazı Hamşenli Ermeniler Osmanlı baskısı altında İslam’a geçerek sözde “Hemşil” oldular.

Ghukas İncicyan, Hamşen ilçesindeki Tap, Koştens, Yeğnovit, Amogva, Mitsmun, Janıntots, Molevints, Uskurta, Şniçva, Guşiva, Vordnents, Makrevints, Khapag, Yukarı Vije, Aşağı Vije ve Khala köylerinin durumundan bahsediyor. Hamşen, Hala ve Vije Ermenileri tamamen dinlerini değiştirdiler, Yeğnovitliler Hıristiyan inancını korudular ve diğer yerleşim yerlerinde (dini olarak) karışık bir nüfus vardı. Genel olarak dünyada yaklaşık yarım milyon Hamşenli Ermeni vardır. Hıristiyan nüfusunun çoğu 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını terk etmek zorunda kaldı ve şimdi Krasnodar (Soçi), Abhazya, Gürcistan’da yaşıyor. Hemşil-Müslüman olanlar işgal altındaki Batı Ermenistan’da kaldı ve yavaş yavaş kültürel ve dilsel değişime uğradılar.

Devam edecek…

Aşkhen Virabyan

gazeteci-analist Westernarmeniatv