Hamşenliler Orta Asyalı değil, Batı Ermenistan genetik kökenlidir

  • by Western Armenia, Aralık 18, 2023 in Toplum
72 görüntüleme

Genetik kökenlerin görselleştirilmesi için tasarlanmış çevrimiçi bir hizmet olan Genoplot, Hamşen halkının Orta Asya değil Batı Ermenistan genetik kökenine sahip olduğunu doğrulayan bir makale yayınladı.

Efsane, Hamşenlilerin 20. yüzyılın başlarına kadar Karadeniz'in güney kıyısındaki Pontos bölgesinde yaşayan, güçlü bir etnik kimliğe sahip Ermenilerden oluşan izole bir coğrafi grup olduğundan bahseder. Bilim insanları bunların kökenleri konusunda alternatif görüşlere sahip ve en muhtemel anayurtları olarak sırasıyla Doğu Ermenistan, Batı Ermenistan ve Orta Asya'yı öne sürüyor. 82  Ermeni erkeğinin 12 bialelik ve 6 mikrosatellit Y kromozom işaretleyicisinin Hamşen kökenini kontrol ettiler. Bu veriler, üç aday bölgenin temsili popülasyonlarından elde edilen ilgili veri kümeleriyle karşılaştırıldı. Hamşenliler ile diğer gruplar arasındaki genetik farklılık önemlidir ve Hamşenlilerin Batı Ermenistan kökenli olduğu hipotezini desteklemektedir; bu da merkezi tarihsel Ermenistan'ın atalarının nüfusunun anavatanı olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Hamşenlilerin Orta Asya kökenli olduğu hipotezini desteklemeyen analiz sonuçlarıyla daha da güçlenmektedir. Genetik çeşitlilik değerleri ve genetik uzaklık modelleri, Ermeni dilinin farklı ve eski bir lehçesinin korunmasıyla tutarlı olarak Hamşenlilerin yüksek derecede genetik izolasyonuna işaret ediyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”