Bugün Batı Ermenistanlı şair Ruben Sevak’ın doğum günü

  • by Western Armenia, Şubat 15, 2019 in Toplum
264 görüntüleme
Bugün Batı Ermenistanlı şair, yazar ve doktor Ruben Sevak’ın doğum günüdür. Ermeni  şair Rupen Çilingiryan 15 Şubat 1885 tarihinde Silivri'de doğdu․   Doğum yerinde bulunan Askanazyan okulunda ilkokulu okudu. Kostantinopolis’e yerleştikten sonra İstanbul Ermeni Berberyan Koleji'nde eğitim aldı. İsviçre'ye yerleşti ve Lozan Üniversitesi'nde tıp okudu. Batı Avrupa'da doktor ünvanı ile tıp fakültesinden mezunu olduktan sonra, 1914 yılında Kostantinopolis'e geri döndü. Rupen Sevak Batı Ermenistan’da beklenilen tehditi  herkesten önce hissederek, kendi eserleriyle ulusal birliğin önemini vurgulayıp, uyanık olunması çağrısında bulunuyordu. 1909 baharında Jön Türklerin Adana'da düzenlediği ve 30.000 Ermeni'nin kanının akıtıldığı pogromda Ruben Sevak, Arşak Çobanyan, Antranik Ozanyan, Paramaz ve diğerlerine Jön Türklerin büyüyen tehtidi hakkında uyarılarda bulunuyordu. Fakat 1915’te Türkler tarafından katledilen Ruben Sevak, fikirlerini sadece kelime ve yazı ile desteklemekle kalmadı, aynı zamanda insanlara olan bağlılığını yaşam pahasına kanıtladı. 24 Nisan 1915 tarihinde askerde  olduğu zaman tutuklandı ve hapsedildi. 6 Ağustos 1915'te Çankırı'da katledildi. 13 Ağustos 1915 tarihinde, Çankırı ile Kalecik köyleri arasında kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve aralarında Daniyel Varujan’ın da bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte Türk çeteler tarafından taşlarla ve işkencelere uğratılarak katledildi. Ruben Sevak katledildiğinde daha 30 yaşındaydı. Hatırlatalım ki, 29 Aralık 1917 tarihinde, Sovyet Rusya’nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen “Türkiye Ermenistan’ı Hakkında”ki (Batı Ermenistan) kararnameyle Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan’ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansında Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San-Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Sınırları, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920, Bitlis, Van, Erzerum ve Trebizond illeri dahil, tarihinde çizilmiş olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) bunu Türkiye’nin işgali sebebiyle tanınmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) bunu Türkiye’nin işgali sebebiyle tanınmaktadır. Batı Ermenistan Devleti, Türkiye tarafından esir alındığı için “BMT” tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894’ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan’ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkı üç Türk hükümetleri tarafından Soykırıma uğratıldığın da ayrıca hatırlatırız. Karin (Erzrum), 1920 yılında müttefik devletler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Sevr Antlaşması'nın 93. maddesine dayanarak, azınlıkların hakları Batı Ermenistan Devleti tarafından tam olarak tanınmaktadır.