İşgal altında bulunan Batı Ermenistan’daki duyarlı kişiler ‘Ekokırım suçu’ hakkında kanun talep ediyor

  • by Western Armenia, Şubat 06, 2023 in Toplum
124 görüntüleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, iklim değişikliği 21’inci Yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olarak değerlendiriyor. Bilim insanlarının önemli bir çoğunluğu, iklim krizi haline gelen iklim değişikliğinin artık önüne geçilemeyeceğini, ancak etkilerinin azaltılabileceği değerlendirmesini yapıyor. 

Haziran 2021’de Stop Ecocide Foundation’ın (Ekokırımı Durdurun Vakfı) girişimiyle uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet, Ekokırım suçunun tanımı konusunda uzlaşmaya vararak bir metin ortaya çıkardı.

Ekokırımı Durdurun Vakfı tanımına göre, çevreye ağır ve geniş çapta ya da uzun vadede bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde, yasadışı veya keyfi olarak işlenen fiiller Ekokırım suçunu oluşturur. Buna göre, Ekokırım doğal veya kültürel çevrede insan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atan, doğal veya kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribata yol açan, bütün bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak zarara yol açma tehlikesi doğuran hukuka aykırı eylemler olarak tanımlandı.

İşgal altındaki Batı Ermenistan’da iklim krizi tehdidi karşısında duyarlı insanların oluşturduğu  ‘Ekokırım Çalışma Grubu’ Türk Ceza Kanunu’nun ‘Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar’ bölümüne ‘Ekokırım suçunun’ da eklenmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı ve farklı platformlarda kampanya başlattı. 

Yasanın kabulü, Batı Ermenistan’ın ekolojik sorunlarının kısmen çözülmesine yardımcı olacak ve tutarlı mücadele, ekosistemin restorasyonuna yol açacaktır.

“TC’de Gerçekleşen Herşey, Bir Başlangıç”