İsrail’deki İsa Tapınağı’nın mezar taşının altında eski Ermeni yazıtları bulundu

  • by Western Armenia, Şubat 22, 2022 in Kültür
278 görüntüleme

Yahudi bilim insanının ifşası: Kutsal Kabir Katolik Kilisesi'nin altındaki mezar taşı, Eski Ermeni yazıtlarını içeriyor.

İsrail'deki Ermeni varlığı, Hıristiyanlıktan bile önceydi ve hatta Büyük Tigran'ın Krallığı sırasında, Ermeni İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Kudüs İbrani Üniversitesi Armenoloji Kürsüsü Başkanı Dr. Michael E. Stone, kitabında Ermeni kronikleri hakkındaki keşiflerini yayınladı. Dr. Michael E. Stone, 1970'lerde ve 1980'lerin başında, sadece Sina Dağı'nda değil, aynı zamanda çeşitli bölgelerinde eski Ermeni yazıtlarının bulunduğu Sina Çölü'nde de çalıştı.

Arkeologlar tarafından bunlar M.Ö. olarak tarihlendirildi.

Dr. Michael Stone, çoğu Ermeni konuları içeren kırk kitap ve dört yüzden fazla makalenin yazarıdır. Bilim insanı röportajında, Armenoloji alanındaki faaliyetleri ve keşiflerinden bahsetti.

Stone,"Doktora tezimi yazarken Ermenice öğrenmeye başladım. Sonra Ermeni halkına ve yaratıcı ruhuna karşı içimde bir sevgi doğdu.  Ermeni kültürü alanında uzman olan eşim sayesinde Ermeni müziği ve sanatını takdir etmeyi öğrendim" diyor.

M. Stone, Arakel Syunetsi'nin eserleri de dahil olmak üzere ortaçağ Ermeni şiirinin tercümesinde yer aldı. Yahudi bilgin Ermeni vakayinamesi ile de ilgilenir ve Sina Çölü'ndeki kazılar sırasında bir takım eski Ermeni vakayinamelerini keşfetti.

1970-80'lerde Sina Dağı ve çevresinde çok eski Ermeni el yazmaları keşfettik. Bunlar, 430-440 yılları arasında, yani görünüşe göre Mesrop Maştots hala hayattayken yapılmışlar" dedi. Profesör Michael Stone'a göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nde bile bu tür eski malzemeler mevcut değil .Bilgin ayrıca, en eski Ermeni harfleri olduğunu düşündüğü  bazı Ermenice eski yazıtlar da keşfetti.

İsa'nın büyüdüğü Nasıra'da Vahiy Katolik Kilisesi'nin altındaki mezar taşı Ermenice bir yazıt içerir.

Dr. Stone bu yazıtı 447'ye tarihlendirir çünkü Latin Katolikler Nasıra'da yeni bir bazilika inşa ederken, depremde hasar görmüş bir mozaik zemin keşfettiler. Mozaiğin altında Ermenice yazıtlar bulundu. Bu depremin 447 yılında meydana geldiği bilinmektedir. Bu, mozaik zeminin en az 447 yaşında olması gerektiği anlamına gelir.

“Batı Ermenistan Yüceler Yücesi”