Müslümanlaşan Ermeniler

  • by Western Armenia, Mart 21, 2024 in Toplum
27 görüntüleme

"Batı Ermenistan TV", "Ermeni Varto Aşiret"in tarihini Önceki sayıdan itibaren

sizlere sunmaya devam ediyor.

Varto aşiretinin reisi Siyament Yağbasan'ın 13 çocuğu vardı ve eşi Delal'in ölümünün ardından zor durumda kaldı.

Ayrıca daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Varto Aşireti son derece dindardı, hatta çocuklara sıklıkla Kutsal Kitap'ta geçen isimler veriliyordu ve Ermeni din adamının çocukların eğitimiyle ilgili teklifi büyük bir sevgiyle kabul ediliyordu. Aşiret reisi Yağbasan, aşiret arkadaşlarına örnek olan ilk kişi oldu ve 9 yaşındaki Rakel kızını Konstantinopolis’e göndermeyi kabul etti.

Aşiretin diğer üyeleri de bu örneği takip etti ve Kürtçe konuşan yaklaşık 25 çocuk Tuzla'daki Ermeni yetimhanesine gönderildi. 

Ana dilini öğrenmek ve köklerine dönmek için Konstantinopolis’e giden Rakel, daha sonra Hrant Dink'in eşi oldu.

Yetimhanede Varto Aşireti'nin çocukları kapsamlı bir eğitim alıyor ancak başlangıçta yetimhanenin diğer Ermeni çocukları ile aralarında doğal olarak kültürel farklılıklarından da kaynaklanan bir yabancılaşma atmosferi oluşuyor.   Varto aşiretinin 25 çocuğu, yetimhanedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra köye dönmek istemez ve aşiret reisi Siyament liderliğindeki aşiret, Konstantinopolis’e taşınmaya karar verir. Bunda, Varto aşireti Ermenileri ile topraklarına el koyan Kürtler arasında sürekli yaşanan çatışmaların yanı sıra ulusal-dini kimliğin korunmasına yönelik olumsuz koşullar da önemli rol oynadı. Böylece 1978'de Yaklaşık 500 kişilik Ermeni Varto aşiret Konstantinopolis’e taşınır. Ermeni cemaati onlara destek verir, Patrikhane ve Ermeni işinsanlarının çabalarıyla iş bulurlar. Varto aşiretinin Konstantinopolis'te bile iç evlilikler de dahil olmak üzere kabile içi gelenekleri değiştirmemesi dikkat çekicidir. Hrant Dink'in yetimhaneden beri tanıdığı Raquel ile evlenmek istediğini ifade etmesi de bu durumu ifade ediyor. Varto aşiretinin gençleri Dink'i tehdit ederek bu fikirden vazgeçilmesini talep ediyor. Sorun ancak dönemin Ermeni Patriği Şronkh Kalustyan'ın müdahalesiyle çözüme kavuşturuldu. Aşiret reisi Siyament'ten bizzat kendisi kız ister ve dindar Ermeni, yüksek rütbeli din adamını reddedemez.

1980'li yılların başında, ASALA'nın eylemleriyle bağlantılı olarak, Ermenilere karşı daha da belirginleşen yerlilere yönelik düşmanlık ve zulüm atmosferi kızıştı. Her geçen gün yoğunlaşan zulüm dalgası, diğer Ermeniler gibi Varto Aşiret'ini de varlıklarını koruma konusunu yeniden düşünmeye zorlar. Sonunda aşiret reisi Siyament Yağbasan, aşiretin Belçika'ya taşınmasına karar verir ve reisin kararı herkes için bağlayıcı olur. Avrupa'da bile kabile geleneklerini hâlâ muhafaza etmeleri dikkat çekicidir.