Neden Dersim?

  • by Western Armenia, Nisan 15, 2024 in Toplum
57 görüntüleme

Dersim adı 17. yüzyıla kadar görülmemektedir. Batı Ermenistan'ın işgalinden sonra halk arasında tarihi temelli bir geleneğin korunduğu Mananağik, Karia ve hatta Zruan yer adlarının yerine Dersim kullanılmaya başlandı.

1604 yılında Şah Abbas bir yandan Doğu Ermenistan'ın, müreffeh yerleşim yerlerini kasaba ve köylerini yıkıp Ermeni nüfusunu da beraberinde İran'a götürürken, diğer yandan Sinan Paşa'nın müttefiki Celali’ler ​Batı Ermenistan’ı Karine kadar olan bölgeyi yok etti. 

1605 yılında İlkbaharda Celalîlerin katliam ve yıkımlarından dehşete düşen Karin, Yerznka, Akna ve Kamakh'ın Ermeni nüfusu evlerini çıplak ve yalınayak terk ederek, vatanlarını ise çorak ve susuz bırakarak Konstantinopolis ve Trakya bölgelerinde yardım ve yaşayacak yer arayarak batı illerine sığındı. İşte o felaket ve trajedi yıllarında, bir yandan da vatanını terk etmemekle birlikte, Celalîlerin soygun ve katliamlarından kaçınmak için birçok bölgedeki Ermeni nüfusu da din değiştirmeye yönelmişti. Böylece Keşişdağı eteklerinden bulunan Sbingor ve Çardakhlı eteklerine kadar olan Ermeni köylerinin vatanlarını terk etmek yerine din değiştirmeyi tercih ettikleri söyleniyor. 

Zaten 2010 yılında İşgal Altındaki Dikranakert'te "Dersim Ermenileri" birliği kuruldu ve kısa sürede üyeleri Tunceli-Dersim doğumlu 600 aileyi bir araya getirdi. 

2010 yılında mahkemeye başvurarak adını ve dini inancını değiştiren "Dersim Ermenileri" derneğinin kurucusu Selahattin Gültekin. Gültekin'in adı bundan sonra Mihran Pırgiç oldu. Mihran "Dersimli Ermenilerin artık Türkçe ve Kürtçe isim taşımasını istemiyorum” diyor. Mihran'ın bir sonraki adımı oğlu ve yakınlarıyla birlikte vaftiz olmak oldu. Mihran, yaklaşık 2 saattir birliklerinin resmi kaydını okuyamadığını söyledi. Mihran, "50 yıl boyunca başkalarının inancıyla yaşadıktan sonra kimliğimi savunduğum için rahatladım" dedi. 

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”