Profesör Yurik Muradyan: Doğu Anadolu değil, Ermeni Platosu

  • by Western Armenia, Mart 02, 2023 in Toplum
238 görüntüleme

Batı Ermenistan'ın coğrafi adları sürekli olarak Türkleştirilmektedir. En tehlikelisi ise "Hayk", "Hayastan", "Ermeni Platosu" gibi isimlerin Türk haritalarından, tarih ve coğrafya literatüründen silinmesidir. Bunun yerine “Doğu Anadolu” adı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ne yazık ki Ermeni coğrafi isimlerine karşı ilan edilen "harita savaşı" pantürkizmin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

19. yüzyılın sonlarına kadar Ermenistan'ın varlığını kabul ettiler ve yayınladıkları haritalarda Hayastan yerine "Ermenistan" yazıyordu. 20. yüzyılda özellikle soykırımdan ARMENOSİD’den sonra Ermeni kelimesi tamamen silindi ve ülkenin adı Doğu Anadolu olarak adlandırıldı. Cahil halkın kabul ettiği görüşe bilimsel bir gerekçe göstermek yanlıştır, çünkü tabiat şartları açısından Anadolu'nun (Küçük Asya Platosu'nun) doğusunda yer alan Ermeni Platosu veya  Ermenistan ile hiçbir ilgisi yoktur.

Ünlü yerli ve yabancı coğrafyacılar tarafından hiçbir zaman "Ermenistan", "Ermeni Platosu" isimleri, "Anadolu" veya "Küçük Asya" isimleriyle ilişkilendirilmemiştir. 1979'da Ermeni coğrafyacı Levon Zohrabyan “Ermeni Platosunun Orografisi” adlı esas çalışmasında "Ermeni Platosunun veya herhangi bir bölümün Anadolu'ya hiç girmemiş ve şu anda girmediğini" yazmıştır. Ayrıca bugün sürgündeki ve hatta, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh’taki bazı tarihçiler, analistler ve diplomatlar, Batı Ermenistan yerine yanlış ve uydurma "Doğu Anadolu" terimini kullanıyorlar.

Ermeni coğrafyacıların, tarihçilerin, etnografların, diplomatların, siyaset bilimcilerin ve diğerlerin mesleki, medeni ve ahlaki görevi medeniyet ve kültür değerlerimiz olarak kabul edilen yer adlarını tahrif edenlere ve bunların sponsorlarına layık bir karşı saldırı yapmaktır.

Makalenin yazarı coğrafya bilimleri adayı, profesör Yurik Muradyan.

“TC’de Vatan, Millet, Din, Ezan, Bayrak, Diyerek Ahlak ve Onur Kavramlarını Unutturdular”