STK’lar 5. Bakü gözlemi öncesinde BM İşkenceye Karşı Komite’ye rapor sundu

  • by Western Armenia, Mart 29, 2024 in Toplum
22 görüntüleme

Demokrasiyi Geliştirme Vakfı, "Sınır Tanımayan Hakların Korunması" STK'sı, Uluslararası Şeffaflık Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, Helsinki Sivil Meclisi Vanadzor Ofisi, Hukuku Geliştirme ve Koruma Vakfı ile Uluslararası Ortaklık İnsan Hakları Derneği, Bakü'deki 5. Periyodik raporun değerlendirilmesinden önce BM İşkenceye Karşı Komite'ye ortak bir rapor sundu. 

BM İşkenceye Karşı Komite; İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmenin Taraf Devletlerce uygulanmasını izleyen 10 bağımsız uzmandan oluşan bir organdır. Komite, işkence raporlarını soruşturarak devletleri insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuyor.

Sivil toplum kuruluşlarının raporunda, başta Ermenilere yönelik etnik ayrımcılığa dayalı işkence ve kötü muamele vakaları olmak üzere, işkencenin önlenmesi ve onunla mücadele edilmesi yönünde Azerbaycan'ın yükümlülüklerinin yerine getirilmesine değiniliyor. 

Raporda, "Son gözlemden sonra Bakü'deki insan hakları durumu önemli ölçüde kötüleşti. Muhalefete yönelik şiddetli baskıya, kitle iletişim araçlarına, temel özgürlüklere yönelik orantısız kısıtlamalara, işkenceye ve keyfi gözaltılara ek olarak Bakü, Artsakh ve Doğu Ermenistan'a karşı bir dizi askeri saldırı gerçekleştirdi. Güç kullanımı, işkence, Artsakh'ın 9 aylık ablukası, yerel Ermeni nüfusunun sindirilmesi de dahil olmak üzere ağır insan hakları ve insani hukuk ihlalleriyle birleştirildi ve bu da Eylül 2023'te Artsakh'taki Ermeni nüfusunun zorla yerinden edilmesine yol açtığı" dile getirildi. 

Raporda STK kuruluşları, Bakü'nün yükümlülüklerini yerine getirmesi, özellikle Bakü'de tutulan tüm Ermeni mahkumların derhal ülkelerine geri gönderilmesi, Ermenilerin öldürülmesi, işkence ve kötü muamele vakalarına ilişkin bağımsız ve acil bir soruşturma yürütülmesi yönünde bir dizi tavsiyeye yer verdi. 2020-2023 askeri operasyonları kapsamında bu işkencelerden sorumlular hakkında daha spesifik bilgilerin sunulması,  ilgili işgenceler ve zalimce muamele olaylarının soruşturulmasıyla ilgili atılacak adımlara ilişkin ek net bilgi sağlanması ve bunların Ermeni mahkumlar için kendi seçecekleri avukat ve aile üyeleriyle engelsiz iletişim yeralmaktaydı. 

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”