Hrant Dink Vakfı “Türkiye’de Ermeni Kurumlarının Sorunları” adlı raporu yayınladı

  • by Western Armenia, Mart 16, 2023 in Toplum
125 görüntüleme

Hrant Dink Vakfı tarafından 2020 yılının Temmuz ayında başlatılan “Yerliler Haklarına Güncel Bir Bakış” başlıklı proje tamamlandı.

Projenin nihai ürünü olan ve Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan, “Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığını taşıyan rapor yayımlandı. Rapor Ermeni okullarının, Ermeni vakıflarının ve Ermeni Patrikhanesi’nin sorunlarını ve çözüm önerilerini derlemek üzere yöneticilerle ve yetkililerle yapılan elli dört görüşmenin yanı sıra akademisyenlerin, hukukçuların ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, sorunları ve çözümleri değerlendirmek üzere davet edildiği dört çalıştayın bulguları ışığında hazırlandı.

Ermeni kurumlarının hukuki, ekonomik, toplumsal ve güncel sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilere odaklanan rapor, aynı zamanda politikacıların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun yerliler hakları konusundaki farkındalığını artırmayı ve azınlık hakları konusunda yürütülecek savunuculuk çalışmalarına ışık tutmayı hedefliyor. 

Raporun İngilizcesi Nisan ayında yayımlanacak.

https://hrantdink.org/images/bolis/TEKHS_Rapor.pdf

“Hrant Dink Batı Ermenistan’ın Bir Değeridir”