Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun dikkatine

  • by Éditeur, Mayıs 28, 2015 in Resmi Haberler
364 görüntüleme
18 Mayıs 2015  Sayın Başbakan Avrupa Parlamentosu’nun 15 Nisan 2015 tarihinde Ermenilere uygulanan soykırımı tanıma kararıyla ilgili Anadolu([1]) Ajansına verdiğiniz demeçi hayretle okuduk. Avrupa Parlamentosu’nun 1987([2]) ve 2015([3]) tarihlerinde aldığı kararlar, insanların ve soykırımdan kurtulanların varislerinin haklarını nazar-ı dikkate almamasına rağmen, siz bu ajansa söz konusu kararın Türklüğe ve İslam’ın aleyhinde bir karar olduğunu ifade etmektesiniz. Her şeyden evvel bu bağlantı maalesef hiç doğru değildir, çünkü bu karar herhangi bir şekilde İslamiyete atıftan mahrum ve aynı zamanda Türk Kimliği’ne de saldırmamakta, ancak sadece bir tarihi hakikatı teyid etmektedir. Ekselans, maalesef demagojik bir şekilde böyle bir bağlantıdan bahsederken milletimize karşı selefleriniz olan ittihatçıların işledikleri korkunç cinayetleri sözde bir dini çatışmanın arkasında kendinizi siperlemeye çalışıyorsunuz. Bu vesile ile size ifade etmek isteriz ki Osmanlı ve Kemalist iktidarların uyguladığı soykırımlar ve baskılar sonucu bugün Türkiye'de müslümanlaştırılmış veya alevileştirilmiş milyonlarca Ermeniler artık bizim milletimizin dinler yelpazesine dahildirler. Ermeni milleti, Türkiye hariç, Arap ve İran milletlerine karşı büyük dostluk hisleri taşımakta ve diğer müslüman halklar ile hiçbir tarihi anlaşmazlığı yoktur. Ermenilere uygulanan soykırım Osmanlı emperyalizminin, ittihatçıların pantürkist ve homojen (tek) bir topluluk ortaya çıkarmak isteğinin soykırımcı siyasetlerinin ürünüdür. Bu aynı imparatorluk asırlarca Suriye ve diger ülkelerde aşağılandığı ve hor gördügü Arap topluluklarının ayaklanmalarını kanlı şekillerde bastırmıştır. Buna ispat olarak " Ne Arap'ın yüzü, ne Şam'ın şekeri " atasözünü iyi bilmektesiniz. Maalesef bu size dininizi veren bir millete karşı kullanılan horlayıcı ve saygısız bir tavrın ispatıdır. Ayrıca Türklük ve İslam adına ittihatçı katil rejimi bir nevi savunmanız her türlü mantığa aykırıdır. İtthihatçıların maceraperestliği, soykırımlarla homojen bir millet yaratma çabaları ve dolayısıyla ırkçı siyasetleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu([4]) Balkan ve Birinci Dünya Harbleri hezimeti olarak Arnavutluk’tan Libya'ya büyük hasar ve toprak kayıplarına sebebiyet vermiştir. Sayın Başbakan, tüm milletimizin (Ermenileri) kendi ananevi topraklarında imha edilmesine sebep olan fakat aynı zamanda Osmanlı İmparatorlugu’na büyük insani, hasar ve toprak kayıplarına sebebiyet veren bu rejimi tamamen kınamanız gerekmektedir. Bunlar için İslamiyet, Ermenistan Platosu, Trakya, Küçük Asya, Pontos, Kilikya ve Kuzey Mezopotamya'daki yerli, kadim Ermeni, Rum, Süryani ve Asur-Keldani halklarının ceset ve kalıntıları üzerine Türk adlandırılmış yeni bir millet imal etmek için vasıta edilmişti. Kutsal Kur'an'i Kerim dahi bilmeyen bu imansız canavarlarının çoğunun maalesef Konstantiniye'deki mason localarinin liderleri idi, öyleki Talat, Osmanlı başkentinin en önemli locasinin üstadi muhteremi idi. Bu adamlar, iktidarı ele geçirmek ve cinayetlerini icraata geçirebilmek gayesi ile bu localari tekellerinin altına almışlardı. Temsil ettiğiniz Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal ise aynı zihniyetle Hilafeti lagv etmişti. Modası artık geçmekte olan yeni osmanlı zihniyeti ile bir türk emperyalizmi yaratma fikriniz, arap gruplarını manipüle edip, komşu Arap ülkelerini harabeye çevirerek esasında bizzat hükümetinizin İslam ve Arap karşıtı siyasetini teyid etmiş oluyorsunuz. Ekselans, acaba zannetmiyor musunuz ki milletimizin adalet isteğini zaman kazanıp engelleme stratejisi yapma yerine, uluslararası topluluğun umumiyetle 1894 ve zirvesi Birinci Dünya Harbi esnasında gerçekleşen sistematik kıyımların Soykırım olarak tanınması gerçekliği takdirine devletinizin bir an evvel birleşmesi çok daha dogru olacaktır. Sayın Başbakan, bu sebeplerden dolayı sizden Türk hükümetinin Batı Ermenistan'da ve diger bölgelerde 1894 - 1923 arası yerli halk olan Ermenilere karşı uygulanan sistematik kıyımları Soykırım adlandırmanız en yakın zaman dahilinde adalet ve barış icraatının gerçekleşme yolunu açacaktır. Saygılarımla Arménag Aprahamian Batı Ermenistan Millî Konseyi Başkanı   stat.gov.wa@haybachdban.org  [1] http://www.aa.com.tr/fr/s/495451--quot-la-question-de-1915-est-une-nouvelle-expression-du-racisme-en-europe-quot [2] http://www.cvce.eu/obj/resolution_du_parlement_europeen_sur_une_solution_politique_de_la_question_armenienne_18_juin_1987-fr-91fbffca-0721-49d5-9e53-f95393d470b2.html [3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0348&format=PDF&language=FR [4] http://www.mfa.gov.tr/declaration-de-s_e_m_-ahmet-davutoglu_-premier-ministre-de-la-republique-de-turquie-concernant-les-armeniens-ottomans-qui-ont.fr.mfa