Commémoration 2016 des victimes du Génocide perpétré contre le peuple Arméniens à Genève

  • by Éditeur, avril 27, 2016 in Officiel
610 vues

DSC1776A l’appel de M. Arménag APRAHAMIAN, Président du Conseil National d’Arménie Occidentale, a eu lieu à Genève le 24 avril 2016 de 11h00 à 16h00, une commémoration des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923 en Arménie Occidentale suivie d’une manifestation sur la place des Nations et devant le Palais des Nations.

Cette commémoration et cette manifestation, une première pour la ville de Genève, ont rassemblé des personnalités arméniennes, alévies, assyriennes, syriennes, suisses et françaises…

Après un recueillement et un dépôt de gerbe devant le Palais des Nations, beaucoup d’intervenants ont pris la parole avec entre autres, M. Simon DARONYAN, Consul de la République d’Arménie Occidentale à Genève, en présence des membres du gouvernement et du Conseil National d’Arménie Occidentale.

De la commémoration, il s’en est suivi une manifestation où les participants ont pu chanter l’hymne de l’Arménie Occidentale, s’exprimer, écouter des musiques d’Arménie Occidentale et apprécier des tableaux d’expression théâtrale réalisée par les enfants.

Le Conseil National d’Arménie Occidentale a préparé un dossier très détaillé sur la constitution et les reconnaissances de l’Etat Arménien sur le territoire de l’Arménie Occidentale à destination du secrétaire de l’Organisation des Nations Unies et à destinations des membres du Conseil de Sécurité de l’Organisation des nations Unies.

2 5

24 NİSAN 2016

Yüzyıllarca Osmanlı despotizmi Batı Ermenistanı işgal ederek sömürgeleştirmiş, bir çok  katliam yaparak,zorla islamlaştırmış,asimile etmiş,göçe zorlamış ve ağır vergiler uygulamıştır.Müslüman-feodal derebeyliklerinde uyguladıkları baskı, zulüm ve zorla islamlaştırma gibi çok ağır şartlar altında yaşayan Hristiyan Ermeniler,kendilerine yakın buldukları Aleviliğe geçiş yapmak durumunda kaldılar.

Bilindiği üzere; 1877-78 Osmanlı- Rus savaşında  Osmanlı yenik düştü ve  Rus Çarlığı

Batı Ermenistan`ın bazı vilayetlerini işgal etti.

1878 Berlin antlaşmasının 61. maddesinde Batı Ermenistan vilayetlerinde reform yapılması konusunda anlaşmaya varıldı,böylelikle Ermeni sorunu uluslararası sorun haline geldi.

Sultan 2. Abdulhamit  bir an önce Batı Ermenistan vilayetlerinde  reformları  başlatması gerekirken, bunun yerine sürekli zaman kazanmaya çalışmış,bu süreçte Ermenilere karşı soykırım başlatmış ve Batı Ermenistan ismini yasaklayıp, yerine Anadolu ve Kürdistan adlarını kullanmıştır. Buna paralel olarak, kendi ismini taşıyan, çoğunluğunu kürtlerin oluşturduğu  paramiliter hamidiye alaylarını kurmuştur.

1894-1923 yılları arasında, Sultan 2.Abdülhamid-,1.Jöntürk(İttihatçılar)-,2.Jöntürk(Kemalistler) tarafından 2 milyon üzerinde sistematik olarak toplu kıyım yapıldı. Bunun yanı sıra zorla islamlaştırma ve tehcirle,  insanlık ve medeniyet suçu işleyerek, Ermenilere karşı büyük bir soykırım gerçekleştirildi.

Ve aynı zihniyet Küçük Asya,Trakya,Yukarı Mezopotamya`nın tüm Hristiyan ve Ezidilerine karşı Soykırım gerçekleştirmiştir.

T.C. 1920  Sevr  antlaşmasında ABD Başkanı W.Wilson`a verilen hakemlik görevi ve onun verdiği tahkim kararı , fiilen(de fakto) ve hukuken(de jure) tanınmış olan Batı Ermenistan devletinin topraklarını işgal etmiş ve bugün hala işgal altında tutmaktadır.

1923 ten günümüze Soykırım inkarı ve uygulaması devam etmektedir,

Osmanlının devamı olan T.C., Soykırım üzerinden inşa edilmiştir.Kuruluşundan bu yana bir çok katliam gerçekleştiren T.C., ayrıca Dersim`in Ermeni ve Alevilerine Karşı da Soykırım suçu işlemiştir.

Malesef bugün de adelet yerine  getirilmediği için,Kürtler ve Aleviler Soykırım hedefindeler.

Soykırım egemenliği bunu iyi bilmeliki,yaptığınız tüm zulümlere rağmen başaramadınız.

Soykırım suçu işleyerek,bizleri yok edemediniz!

Küllerimizden yeniden doğan bir Halkız.

Batı Ermenistan tüm Ezilenlerin umududur.

Yaşasın Hay ,Yaşasın Batı Ermenistan.

 

BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİ MECLİSİ

2 5