Mesaj Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM üye olan devletler, Sevr Antlaşmasını imzaladığı devletlere

  • by Éditeur, Aralık 02, 2015 in Resmi Haberler
532 görüntüleme
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, «Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması hakkında» «Savaş ve insanlığa karşı suçları üzerinde geçerlilik tarihi uygulamamak hakkında» Sözleşmelerini göz önünde tutarak, Ermenilere yapılan Soykırım düzenleyicilerinin 1919 tarihinde Konstantinopolis’in özel askeri mahkemesi tarafından cezalandıklarını dikkate alarak, 1919 Paris Konferansı’nın özel komitesi tarafından Soykırımın tazminatı olarak 1915-1918 Batı Ermenistan’ın hasar miktarını hesapladığı, 10 Ağustus 1920 tarihinde Sevr Antlaşması’nın imzalandığı ve 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson’un Ermenistan ve Türkiye arasındaki sınırı hakkında hakem kararını onayladığını da göz önüne alarak, Soykırım düzenleyicilerinin ve suçluların cezalandırmasının yer aldığı, maddi hasarın miktarının hesaplandırıldığı,Ermenistan Devleti’ne ait topraklarının sınırlarının belirtirildiği anlaşılabilmektedir. 2004 tarihinden beri Batı Ermenistan Ermenilerinin kimlik ve vatandaşlığı enstitüsünün oluşturulduğu, bunun sistemine dayanarak ise Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan) yasal-siyasi temelleri ve devlet kuruluşlarının (hükümet, parlamento, cumhurbaşkanı dairesi) oluşturulduğunu hesaba alarak, Batı Ermenistan Ermenilerinin herhangi ulus gibi yaşama, gelişme ve geleceğini yaratma hakkının olduğu ve onların da kendi devletinin asıl vatanında, yani Batı Ermenistan’da  onaylanmasını isteme haklarını olduğunu dikkate alarak, Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan vatandaşlarının, 24 Nisan 2015 tarihinden sonra, Ermenilere yapılan Soykırım neticelerinin kaldırılması amacıyla, 1915-1918 yıllar arasında Ermenilerin maddi, manevi ve mülki hasarının tazminatının gerçekleştirilmesi için yasal-siyasi süreçe başlamaya hazır olmalarını bildiriyoruz.   Armenag Aprahamian Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı   24.04.2015