Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı

 • by Éditeur, Mayıs 06, 2015 in Etkinlikler
797 görüntüleme

Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı 20-21 Kasım 2015 İstanbul

Hrant Dink Vakfı ile, Boğaziçi, İstanbul Bilgi ve Sabancı Üniversiteleri 20-21 Kasım 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde “Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı” başlıklı bilimsel bir toplantı düzenleyeceklerdir. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, iktisadi ve kültürel olarak hızlı ve büyük ölçüde edilgen bir şekilde Batı merkezli kapitalist dünyaya eklemlenmesinin derin etkileri olmuştur. Ticaretten sanayiye, kurumlardan tüketime, kentleşmeden sanata her alandaki bu değişimin önemli bir yansıması da imparatorluğun karmaşık toplumsal yapısının dönüşümü olmuştur. Bu dönüşümün önemli bir boyutu, Gayrimüslim nüfusun içinde toplumsal ve ekonomik bir elitin hızla gelişmeye başlamasıdır. Osmanlı modernleşme ve batılılaşma sürecinin bir tür taşıyıcısı ve temsilcisi haline gelen bu kesim, İstanbul başta olmak üzere, İmparatorluğun önemli kentlerinde belirgin bir şekilde ayrışan bir zenginliğin, farklı ve yeni yaşam tarzlarının, yeni kültürel ve siyasi eğilimlerin odak merkezi haline geldi. Bu gelişmeler, kendini “hâkim millet” olarak görmeye meyilli Müslüman nüfusun din temelli tepkilerine yol açtığı gibi, aynı dönemde palazlanan milliyetçiliklerin etkisiyle modern türden çatışmalara da temel oluşturmuştur. 1908 İhtilali sonrasında boykot uygulamaları ile ilk etkileri hissedilen ve I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla hızlanan ekonomik milliyetçilik rüzgârı, bu ekonomik düzenin sonunu getirdi. Balkan Savaşı sonrasında Batı Anadolu Rumlarının tehcir edilmesi ile başlayan süreç, Anadolu Ermenilerinin Suriye çöllerine sürülmesi ile devam etti. Milli Mücadele sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesi ile Osmanlı ekonomisinin Müslümanlaştırma/Türkleştirilme süreci hızlandı. 1914-1924 yılları arasında göç, baskı, yıldırma, tehcir, kırım ve soykırımla yerinden, yurdundan ve hayatından edilen Osmanlı Gayrimüslimlerinin yerini almaya çalışan “millî tüccar” kesimi, 1923’te kurulan yeni rejimin her türlü teşvik ve yönlendirmesine rağmen uzun yıllar etkisiz kaldı. Cumhuriyeti ayakta tutabilmek için kamu iktisadi kuruluşları ve devletçilik uygulamaları hayata geçirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanan azınlık karşıtı politikalar ise kalan Gayrimüslim tüccarın piyasadan silinmesi ile sonuçlandı. Konferans, uluslaşma sürecinde uygulanan imha ve Türkleştirme politikaları ile tasfiye edilen varlığın tarihinin anlaşılması için verimli bir akademik tartışma ortamı sunmak amacındadır. Konferans Düzenleme Kurulu’nun, esas olarak üzerinde yoğunlaşmak istediği, ancak bunlarla sınırlı olmayan konular şunlardır:
 • Gayrimüslimlerin silinmesiyle yok olan beşeri sermaye (itlaf ve göç)  ve toplumsal, ekonomik sonuçları;
 • Osmanlı orta sınıfları ve Gayrimüslimler;
 • Gayrimüslimlerin yaşadığı ve esas olarak siyasi nedenlerin tetiklediği nüfus hareketlerinin analizi ve toplumsal sonuçları;
 • Dışa açık Osmanlı ekonomisinden kendi kabuğuna çekilmiş Cumhuriyet ekonomisine geçişte girişimci tipinin evrimi;
 • 1914-1924 arasında büyük ölçüde tasfiye olan Avrupa sermayesinin temsilcisi Gayrimüslim tüccarlar;
 • Gayrimüslim milletlere ait toprağın, emvalin ve özellikle kiliselerin tasarrufundaki gayrimenkullerin müsaderesi;
 • Müsaderenin Gayrimüslimlerin kültür varlıkları üzerindeki etkileri;
 • Müsaderenin vakıf sistemine etkileri;
 • 1915 ve sonrasında Gayrimüslim mallarına el koyma ve dağıtma faaliyetinin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları;
 • Gayrimüslim girişimciler tarafından kurulan ticari işletmelerin tarihi;
 • Gayrimüslim girişimcilerin Osmanlı kentlerinde hayırsever olarak üstlendikleri roller;
 • Osmanlı Gayrimüslimlerinin Anadolu’dan büyük kentlere göçü ve göçün toplumsal sonuçları;
 • Gayrimüslim girişimciler ve dini cemaatleri ile ilişkileri;
 • Liman kentleri ile orta çaplı Anadolu kentlerin arasındaki ticaretin niteliği;
 • Levanten tüccar kolonilerinin evrimi;
 • Cumhuriyet yönetimi ve liman kentleri arasındaki ilişkiler ve gerilimler
 
 • Toplantı her ne kadar ekonomi ağırlıklı olsa da disiplinlerarası bir perspektifle düzenlenmektedir.
 • Konferans Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da yapılacaktır.
 • Konferans dilleri Ermenice, İngilizce ve Türkçe olacaktır. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır. Başvurular her üç dilde yapılabilir.
 • Soru-cevap kısmına zaman ayırabilmek için her konuşmacıya 20 dakika zaman tanınacaktır.
 • Konferans www.hrantdink.org adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
 • İstanbul dışından katılımcıların ulaşım ve konaklama desteği ihtiyaçlarını, bağlı oldukları kurumlardan karşılayamadıkları takdirde, ayrıca belirtmelerini rica ederiz.
 • Konferansta sunum yapmak isteyenler 31 Mayıs 2015’e kadar özgeçmişleri ile araştırmalarının 250 kelimelik bir özetinieminekolivar@hrantdink.org adresine gönderebilirler.
 • Konferansta sunulacak çalışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından konferans tebliğleri kitabı olarak yayımlanacaktır.
Bilim Kurulu 1-Fikret Adanır (Sabancı Üniversitesi) 2-Taner Akçam (Clark University) 3-Ayhan Aktar (Bilgi Üniversitesi) 4-Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi) 5-Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 6-Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi) 7-David Gaunt (Södertörn University) 8-Ahmet İnsel (Hrant Dink Vakfı) 9-Reşat Kasaba (University of Washington-Seattle) 10-Raymond Kevorkian (Université de Paris VIII) 11- Çağlar Keyder (Koç Üniversitesi) 12-Leyla Neyzi (Sabancı Üniversitesi) 13-Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi) 14-Meltem Toksöz (Boğaziçi Üniversitesi) 15-Daron Acemoğlu (Massachusetts Institute of Technology) Organizasyon Komitesi 1-Cengiz Aktar 2-Sibel Asna 3-Ayfer Bartu Candan 4-Ali Bayramoğlu 5-Delal Dink 6-Ayşe Kadıoğlu 7-Emine Kolivar 8-Mehmet Polatel   Yok_Edilen_Medeniyet

A Civilization Destroyed: The Wealth of Non-Muslims in the Late Ottoman Period and the Early Republican Era 20-21 November 2015 Istanbul

The Hrant Dink Foundation, Boğaziçi University, Istanbul Bilgi University and Sabancı University will organize an academic conference titled “A Civilization Destroyed: The Wealth of non-Muslims in the Late Ottoman Period and the Early Republican Era”scheduled for November 20-21, 2015. Throughout the 19th century, the Ottoman Empire had integrated politically, economically, and culturally into Western capitalism. This was a fast-paced integration during which the Ottoman Empire was in a significantly passive position. This transformation had major impacts on the socio-cultural and economical fields in the Empire from commerce and industrial production to consumer culture, from institutional organizations to urbanization and the arts.  An important consequence of this transformation was the emergence of an elite segment among the non-Muslim population.  The leading figures of Ottoman modernization and Western integration were mostly members of this elite community. They became the representatives of an avant-garde lifestyle, with a distinctly high level of wealth, and new political and cultural dispositions. This transformation received negative reactions from the Muslim population that perceived itself as the “hegemonic nationality” in the Empire. In the meantime, rising nationalism among different communities also resulted in conflicts. The existing economic system had come to an end as a result of boycotts that took place following the declaration of the Second Constitutional Monarchy in 1908, and rising nationalist movements.  After the Balkan Wars, the process that began with the eviction of the Western Anatolian Greeks/Rums continued with the forced deportation of Armenians to Syrian deserts. The “Islamisation/Turkification” of Ottoman economy accelerated after the population exchange between Turkey and Greece following the Turkish liberation war. The “national merchants”, supported and encouraged wholly by the new Republican Regime as of 1923, remained largely ineffective in replacing Ottoman non-Muslims that were already subjected to displacement, oppression, deterrence, forced migration, massacre and genocide between 1914-1924. With the goal of establishing a sustainable republic, “State Economic Enterprises” were created, and the principle of economic statism was put in practice. From the day of its establishment in 1923, the Turkish Republic’s discriminatory minority policies wiped out the non-Muslim merchants from the market.. This conference aims to create a productive academic atmosphere in order to discuss and understand the history of the expropriation and destruction of the wealth of non-Muslims through nation-building policies of annihilation of minorities and Turkification.. The central topics of the conference include but are not limited to:
 • The social and economic results of the eradication (extermination and migration) of non-Muslim human capital;
 • The middle class segments and non-Muslims of the Ottoman Empire;
 • The social consequences of the population movements experienced by non-Muslims, which were mainly triggered by political reasons.
 • The transformation of the “entrepreneur” while the open economy of the Ottoman Empire was changing into a closed economy during the early Republican period.
 • Non-Muslim merchants as the agents of the European capital, which was liquidated to a great extent between the years 1914 and 1924.
 • The features of the entrepreneurship, which was mainly conducted through arbitrage, and then liquidated between the years 1914 and 1924.
 • The confiscation of the lands, other assets, and especially church properties of non-Muslim communities.
 • The impact of this confiscation on non-Muslim cultural wealth.
 • The impact of this confiscation on the Ottoman waqf system.
 • The political, cultural, and economic consequences of the confiscation and redistribution of non-Muslim properties after 1915.
 • The history of the commercial establishments founded by non-Muslim entrepreneurs.
 • The philanthropic work of non-Muslim entrepreneurs in Ottoman cities.
 • The migration of Ottoman non-Muslims from Anatolia to large cities, and the social consequences of this migration.
 • The relations between non-Muslim entrepreneurs and religious communities.
 • The quality of commerce between port cities and mid-sized Anatolian cities.
 • The evolution of the Levantine merchant colonies.
 • The relations and tensions between the Republican regime and port cities.
 
 • Although the focus of the conference is economics, it is open to interdisciplinary perspectives.
 • The conference will take place at Boğaziçi University Albert Long Hall.
 • The working languages of the conference will be Armenian, English and Turkish. Simultaneous translation will be provided. The applications can be made in either language.
 • In order to reserve time for Q&A sessions and discussions, speakers will have 20 minutes for their presentations.
 • The conference will be broadcast live on the Hrant Dink Foundation website: www.hrantdink.org
 • Transportation and accommodation expenses of participants from outside Istanbul will be covered if their affiliated organizations cannot provide coverage.
 • Researchers who would like to contribute to this conference should submit a 250-word abstract together with a CV, and send them to the addresses below until May 31st 2015: Hrant Dink Vakfı, Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No: 74/1 34371 Osmanbey - Şişli- İstanbul or eminekolivar@hrantdink.org
 • Papers presented during the conference will be published in the form of conference proceedings by the Hrant Dink Foundation Publications.
Scientific Committee 1-Fikret Adanır (Sabancı University) 2-Taner Akçam (Clark University) 3-Ayhan Aktar (Bilgi University) 4-Suavi Aydın (Hacettepe University) 5-Bülent Bilmez (Istanbul Bilgi University) 6-Edhem Eldem (Boğaziçi University) 7-David Gaunt (Södertörn University) 8-Ahmet İnsel (Hrant Dink Foundation) 9-Reşat Kasaba (University of Washington-Seattle) 10-Raymond Kevorkian (Université de Paris VIII) 11- Çağlar Keyder (Koç University) 12-Leyla Neyzi (Sabancı University) 13-Akşin Somel (Sabancı University) 14-Meltem Toksöz (Boğaziçi University) 15-Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology) Organisation Committee 1-Cengiz Aktar 2-Sibel Asna 3-Ayfer Bartu Candan 4-Ali Bayramoğlu 5-Delal Dink 6-Ayşe Kadıoğlu 7-Emine Kolivar 8-Mehmet Polatel A_Civilization_Destroyed